Vijesti

Realizacija Mil-to-Mil događaja „Demining Medic Annual Refresher-1”


Na lokaciji kasarne „Rajlovac“ u Sarajevu od 14. do 18. janura 2019.godine, u koordinaciji sa Uredom za odbrambenu saradnju pri Ambasadi SAD-a u Sarajevu, realizovano je godišnje kondiciranje medicinskog osoblja za podršku aktivnostima deminiranja.

U prostorijama Centra za PMD i uništavanje NUS-a, mobilni tim iz SAD-a je proveo obuku medicinskog osoblja koja ima za cilj održavanja zahtijevanog nivoa znanja, vještina i sposobnosti tokom kampanje deminiranja.

Ova vrsta obuke provodi se prema zahtjevima Standarda za uklanjanje mina i NUS-a u Bosni i Hercegovini na redovnoj osnovi, prije početka ljetne kampanje deminiranja, i jedan je od značajnijih zadataka koji će direktno uticati na realizaciju Plana protivminskih akcija OS BiH za 2019. godinu.

Na predmetnom događaju učestvovalo je četrnaest medicinskih tehničara iz sastava Deminerskog bataljona/Brigade taktičke podrške OS BiH. Instruktori na predmetnom događaju su iz sastava OS BiH i šest instruktora iz sastava Vojske SAD. Pored navedenog, predmetnom događaju su prisustvovali i predstavnici Ureda za odbrambenu saradnju pri Ambasadi SAD-a u Sarajevu (ODC)  u svojstvu posmatrača i podrške istom.

4 FOTO GALERIJA