Vijesti

Realizacija predselekcijskog kursa za pripadnika Oružanih snaga BiH za „ Joint Terminal Attack Controllers“


U periodu od 30.11. do 02.12. izvršena selekcija pripadnika Oružanih snaga BiH od strane tima Oružanih snaga R. Slovenije (JTAC instruktora škole AGOS). Selekciji je prisustovalo 12 pripadnika Oružanih snaga BiH.

Podršku timu OS R. Slovenije  tokom realizacije selekcijskog kursa pripadnika OS BiH  pružio je vojnik Elvis Karić (bv/brtp) kandidat OS BiH za JTAC specijalistu . U timu OS R. Slovenije su bili OF3 Marko B., OF2 Boris P., OR7 Almir M. i OR6 Rudolf R. (JTAC instruktori i odgovorni za razvoj JTAC sposobnosti u OS R. Slovenije). Za rezultat predmetne selekcije izabrani su kandidati OS BiH koji će biti upućeni na školovanje u školu OS Ŕ. Slovenije (AGOS) za polaznika JTAC specijalnosti. Uporedo sa  realizacijom selekcijskog kursa izvršene su konsultacije i dogovori oko pomoći OS BiH na putu razvoja i implementacije JTAC sposobnosti. Razmatrani su okviri i buduće saradnje specijalista dvije vojske na nivou projekt menađera i sa istim prijedlogom upoznati  nadležni.

5 FOTO GALERIJA