Vijesti

Kurs komandovanja i kontrole unutar funkcije civilno-vojne saradnje


U sklopu bilateralne vojne saradnje između OS BiH i Vojske SAD-a, u Domu OS BiH u periodu od 01. do 12. februara 2021. godine, održava se kurs na temu Komandovanje i kontrola unutar funkcije civilno-vojne saradnje (CIMIC).

Kurs se provodi u saradnji sa CIMIC specijalistima iz vojske SAD-a  i Uredom za odbrambenu saradnju (ODC) pri Ambasadi SAD u Sarajevu, dok je nosioc realizacije predmetnog kursa Uprava za operacije i obuku Zajedničkog štaba OS BiH.

Cilj kursa je obuka i osposobljavanje pripadnika OS BiH u izvršavanju ključnih funkcija i zadataka civilno-vojne saradnje, te njihova kvalitetna priprema za predstojeće vježbe OS BiH na polju civilno-vojne saradnje.

Na kursu sudjeluje 36 pripadnika OS BiH koji rade na poslovima civilno-vojne saradnje u komandama i jedinicama OS BiH, među kojima su i članovi Deklarisanog CIMIC tima za NATO vođene operacije.

Ovo je još jedan od sjajnih primjera izuzetno plodonosne saradnje između OS BiH i vojske SAD-a, a koja sa nastavlja i u ovim izazovnim vremenima kao što je pandemija COVID-19. Rezultati kursa će uveliko doprinijeti nivou obučenosti pripadnika OS BiH na polju civilno-vojne saradnje i dostizanju željenog nivoa interoperabilnosti naših komandi i jedinica sa prijateljskim i partnerskim zemljama i NATO savezom.

9 FOTO GALERIJA