Vijesti

Posjeta Zamjenika komandanta NATO štaba u Sarajevu kasarni „Bilećki borci“ Bileća


Zamjenik komandanta NATO štaba u Bosni i Hercegovini pukovnik Morten Henriksen sa saradnicima 22. novembra 2018.godine posjetio je kasrnu „Bilećki borci“ Bileća.

Cilј posjete bio je upoznavanje sa stanjem personala 2.pješadijskog batalјona, kao i sagledavanje aktivnosti koje izvode pripadnici jedinice u toku izvođenja obuke.

Komandant 2.pješadijskog batalјona pukovnik Nebojša Ivezić je u ime komande batalјona pozdravio predstavnike NATO štaba u BiH i u informativnom brifingu ih upoznao sa misijom jedinice, aktivnostima vezanim za civilno vojnu saradnju kao i izazovima tokom izvođenja obuke vojnika.

Zamjenik komandanata NATO-a za BiH je održao prezentaciju vojnicima i starješinama, pripadnicima 2.pješadijskog batalјona, u kojoj je predstavio ulogu, misijiju i zadatke NATO štaba u Bosni i Hercegovini kao i primjere konkretne saradnje koja se ispolјava kroz zajedničke vojne vježbe i pomoć civilnom stanovništvu.

Nakon obilasaka objekata za smještaj, strelišta „Vodena gradina“ i poligona za obuku pukovnik Henriksen je sagledao stanje na lokaciji, zahvalio se pukovniku Iveziću na gostoprimstvu i izrazazio nadu da će se saradnja NATO štaba u Sarajevu  i OS BiH nastaviti i u budućem periodu.

3 FOTO GALERIJA