28.2.2022

NATO-ov kurs medicinskog ocjenjivanja


Od 22. do 25. februara 2022. godine u Američkom regionalnom medicinskom centru Lendštul (LRMC) neposredno pored zrakoplovne baze Ramštajn (SR Njemačka) održan je NATO-ov kurs medicinskog ocjenjivanja (NATO MEDEVAL course).

Emisija - Naša snaga