LIČNI PODACI:

 

-   Datum i mjesto rođenja:  1971. godine, Jajce/BiH

-   Bračni status: oženjen

-   Postavlјen na dužnost: V.D. komandant brigade taktičke podrške OS BiH

-   Formacijski čin: brigadir

 

EDUKACIJA:

 

-   2012- 2015: Univerzitet u Sarajevu / Fakultet političkih nauka / Doktor nauka odbrane i sigurnosti

-   2011-2012: SAD / National Defence University/ Master of Science in National Security Strategy SAD-a – Nacionalni odbrambeni univerzitet/National War College/Magistar nauka strategije nacionalne sigurnosti

-   2004- 2008: Univerzitet u Sarajevu / Fakultet političkih nauka / Magistr nauka (MSc)

-   1996-2000: Univerzitet u Sarajevu / Fakultet političkih nauka / Bachelor of Art (BA)

-   1988-1990: Vojna Akademija KoV- pješadija, oficir pješadije

 

ZAVRŠENI SEMINARI I KURSEVI:

 

-   2012 – Kurs vojnih atašea,Sarajevo, BiH

-   2010 – Kurs zajedničke sigurnosne i odbrambene politike, Brisel, Belgija

-   2010 – Pravni aspekti borbe protiv terorizma, Sarajevo, BiH

-   2010 – Kurs Zaštita snaga, Sarajevo,BiH

-   2010 – Kurs engleskog jezika, Sarajevo, BiH

-   2009 – Obavještajni kurs, Atena, Grčka

-   2009 – Kurs sigurnosna politika BiH, Sarajevo, BiH

-   2009 – NSO,  Zaštita snaga, Njemačka

-   2009 – KURS HUMINT, Sarajevo, BiH

-   2008 – COE DAT, Odbrana od bombaša samoubica,Ankara, Turska

-   2008 – Banja Luka, BiH/ Zaštita tajnih podataka

-   2008 – COE DAT,  Borba protiv organiziranog kriminala, Ankara, Turska

-   2008 –Vojna obavještajna služba i pravni aspekti borbe protiv terorizma, Ohrid, Makedonija

-   2008 –Seminar Vojno-obavještajni rod, Neum, BiH

-   2007 –COE DAT, Pravni aspekti borbe protiv terorizma, Ankara, Turska

-   2004 – Granična sigurnost i uloga oružanih snaga, Solun, Grčka

-   2004 – IT kurs Bihać, BiH

-   2002 – British Council English Course Intermediate, Sarajevo, BiH

-   2001 – Liderstvo i organizacioni menadžment, Kuala Lumpur, Malezija

-   2001 – Kurs engleskog jezika, Sarajevo, BiH

-   1999 – Kurs za komandanta brigada BiH i načelnika štabova brigada, Tuzla, BiH

-   1999 – IT kurs Bihać, BiH

-   1998 – Kurs upravljanja obukom, Bihać, BiH

-   1997 – Kurs komandanta brigada i štabnog osoblja brigada , Sarajevo, BiH

-   1996 – NSO, Inspektor za subregionalnu kontrolu oružja, Njemačka

-   1996 – Inspektor za subregionalnu kontrolu oružja ,Viterbo, Italija

-   1996 – Kurs komandanata oklopnog bataljona, BiH

 

 

 

KRETANJE KROZ SLUŽBU:

 

-   2018 – 2021: Šef misije BiH pri NATO-u i ujedno vojni predstavnik BiH pri EU, Brisel, Belgija

-   2013 2018: Komandant PSOTC-a, Sarajevo, BiH

-   2012 – 2013: Stručni savjetnik za razvoj vojno obavještajnih snaga, MO BiH

-   2011 – 2012: Student na Nacionalnom odbrambenom  univerzitetu/ Državni ratni koledž, Washington DC, SAD

-   2011 – 2011: Načelnik  odjeljenja , J-4, Zajednički štab Oružanih snaga BiH

-   2007 – 2010: Načelnik  odjeljenja ,J-2, Zajednički štab Oružanih snaga BiH

-   2004 – 2007: Komandant Centra za obuku

-   2003 – 2004: Komandant mehanizovane brigade

-   2002 – 2003: Načelnik štaba mehanizovane brigade

-   1999 – 2002: Komandant Centra za obuku

-   1998 – 1999: Načelnik  odjeljenja, S-3 brigade

-   1996 – 1998: Komandant mehanizovanog bataljona

 

NAPREDOVANJE U SLUŽBI:

 

-   1994. godine nadkapetan

-   1995. godine major

-   2000. godine pukovnik

-   2010. godine brigadir